nieuwe website is in de maak

De Fakkeltjes zijn al vele decennia een vaste waarde voor de leerlingen die in het lager onderwijs de lessen niet-confessionele zedenleer volgen. Een abonnement bevat vijf magazines en kost 10 euro. Voor het eerste leerjaar en het buitengewoon onderwijs zijn abonnementen gratis.

fakkeltjesvzw@demens.nu - 0473 97 01 37