fakkel

fakkeltjes.be

  1. Digitale planeet
  2. Dossiers

Darwin en de evolutietheorie

Je bent een aap! Oké, sorry, dat had ik niet mogen zeggen. Het klopt eigenlijk niet helemaal. Je hebt wel dezelfde voorouders als de apen, wist je dat?

Mens, heers over de dieren!

In onze Westerse wereld werd lange tijd geloofd dat God de aarde en alle levende wezens in zes dagen geschapen heeft. Dit scheppingsverhaal vind je in de Bijbel in het boek Genesis. Er staat dat God op de vijfde dag de vissen en vogels maakte en op de zesde dag de landdieren en de mens. God zei het volgende aan de mens: “(…) heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen”. Volgens dit verhaal is de mens dus superieur aan de dieren. Hij mag met dieren doen wat hij wil.

Charles Darwin

In 1858 verscheen een boek met een heel andere kijk op het ontstaan van dieren en planten. ‘Over het ontstaan der soorten’ van Charles Darwin lokte een storm van protest uit. Volgens Darwin was de aarde heel oud en was het leven niet geschapen, maar had het zich geleidelijk ontwikkeld. Meer dan twintig jaar had hij nagedacht over zijn theorie.
In 1831 had Darwin, die toen pas 22 jaar was, een lange zeereis rond de wereld gemaakt. Darwin kon heel goed observeren en nadenken. Wat hij tijdens de reis had gezien en ook het werk van andere wetenschappers brachten hem tot de evolutietheorie.

De evolutietheorie

Darwin baseerde zich op drie eenvoudige waarnemingen:

  • Alle organismen verschillen een klein beetje van elkaar.
  • Kinderen gelijken op hun ouders = Eigenschappen worden overgeërfd.
  • In de natuur is het vechten om te overleven.

Zo kwam hij uit bij de evolutietheorie.

De dieren die nu leven zijn voortgekomen uit primitievere (=eenvoudigere) voorouders. Evolutie vindt plaats als de ene soort geleidelijk verandert in een andere. Dit proces wordt gestuurd door natuurlijke selectie. Dieren die beter aangepast zijn aan hun omgeving, hebben meer kans om te overleven, zich voort te planten en zo hun eigenschappen door te geven.

De evolutietheorie wordt goed uitgelegd in onderstaand filmpje.

Familie

Volgens de theorie van Darwin zijn mensen net als alle andere levende wezens ook geëvolueerd. Stammen mensen dan af van apen? Neen, maar mensen en apen hebben gemeenschappelijke voorouders en zijn dus familie! Veel tijdgenoten van Darwin konden dit niet aanvaarden, zoals je in deze spotprent kan zien. Mensen zijn ook verwant met de andere zoogdieren en bij uitbreiding met alle dieren. De dierenwereld is dus eigenlijk één heel erg grote familie.

De mens, koning van het dierenrijk?

Veel mensen vinden dat ‘de mens’ het beste is wat de evolutie heeft voortgebracht en dat andere dieren en de natuur in dienst staan van de mensheid. De mens is namelijk een heel erg slim dier. Dat is zijn grote troef. Hij is zo slim dat hij zich heel actief aanpast aan zijn omgeving. Hij heeft kleren en vuur uitgevonden tegen de kou, paraplu’s tegen de regen, medicijnen tegen ziektes enzovoort.
Maar is de mens daarom ook meer waard dan een dier?

terug naar boven