fakkel

fakkeltjes.be

  1. Digitale planeet
  2. Dossiers

Vrijzinnig humanisme

Wist je dat niet-confessionele zedenleer vrijzinnig humanistisch is?

Vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing, een manier om naar het leven te kijken. Het staat naast andere levensbeschouwingen en godsdiensten zoals het katholicisme, het protestantisme, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme.

Weetje: niet-confessioneel betekent zoveel als niet-gelovig of niet-godsdienstig.

Slimme mensen

Vrijzinnig humanisten zijn mensen die kritisch en logisch nadenken. Ze geloven niet zomaar wat je ze vertelt. Een eigen mening hebben en die kunnen uiten, vinden ze heel belangrijk. Vrijzinnig humanisten hebben een sterk vertrouwen in de wetenschap. Wetenschappers zijn mensen die grondig onderzoek doen. Ze zijn zeer kritisch voor zichzelf en voor elkaar. Zo komen ze tot goede inzichten, verwerven ze juiste kennis en doen ze nieuwe ontdekkingen.

Door goed na te denken en met elkaar in discussie te gaan, zijn vrijzinnig humanisten tot enkele belangrijke gemeenschappelijke waarden gekomen zoals vrijheid, gelijkheid, blijheid en solidariteit.

Vrijheid

Vrijzinnig humanisten vinden het belangrijk dat mensen vrij zijn om na te denken. Mensen moeten zich een eigen mening kunnen vormen en ook eigen keuzes kunnen maken. Je wil toch zelf kiezen met wie je trouwt? Dat klinkt logisch, maar in sommige culturen is dit helaas niet zo. Daar kiezen je ouders met wie je trouwt.

Vrijheid is niet zonder grenzen. Je bent niet vrij om andere mensen pijn te doen bijvoorbeeld.
Een veelgehoorde leuze is: “Mijn vrijheid eindigt waar die van jou begint.”
Je bent vrij om te doen wat je wil, zolang je er andere mensen geen schade mee berokkent.

Gelijkheid

Mensen zijn helemaal niet gelijk! Je hebt lange en korte mensen, dunne en dikke mensen, jonge en oude mensen… Maar mensen zijn wel gelijkwaardig. Ze zijn met andere woorden evenveel waard. Je bent bijvoorbeeld niet meer waard dan iemand anders omdat je een bepaalde huidskleur hebt. Of omdat je in een bepaalde familie geboren bent. Of omdat je een jongen of een meisje bent. Of omdat je goede punten op school haalt.

Blijheid

Vrijzinnig humanisten vinden het belangrijk dat mensen gelukkig zijn. In het leven moet je proberen om zoveel mogelijk te lachen en plezier te maken.

Solidariteit

Niet alle mensen hebben evenveel geluk. Sommige mensen groeien bijvoorbeeld op in een arm gezin. Daar hebben ze niet zelf voor gekozen. Vrijzinnig humanisten willen deze oneerlijkheid tegengaan. Ze proberen de kloof tussen rijk en arm kleiner te maken. Ze zijn solidair met elkaar.

De fakkel is het symbool van het Belgische vrijzinnig humanisme. Het licht en de warmte van de fakkel symboliseren de zoektocht van de mens naar wijsheid en inzicht. De juichende mensjes staan voor de menselijke verbondenheid.

terug naar boven