fakkel

fakkeltjes.be

Contact

Met al je Fakkeltjesgerelateerde vragen kan je terecht bij Bert Goossens, stafmedewerker van de vzw.

Wil je dat we verslag uitbrengen van jouw les, lentefeest, feest vrijzinnige jeugd of ander evenement? Stuur ons een mailtje!

fakkeltjesvzw@demens.nu

+32 473 97 01 37

Fakkeltjes vzw
Brand Whitlocklaan 87 bus 9
1200 Brussel

volg ons op facebook

Nieuwsbrief

Op de hoogte te blijven van de laatste Fakkeltjes-nieuwtjes? Schrijf je in op nczedenleer.be.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij passen daarom nauwgezet de Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU) 2016/679 (afgekort AVG) toe. Deze wetgeving heeft tot doel uw persoonlijke gegevens te beschermen, en meer bepaald alle informatie die toelaat u te identificeren (naam, voornaam, adres, …).

De gegevens die u ons heden verstrekt worden uitsluitend verwerkt voor dit doel door hiervoor bevoegd personeel, tevens gehouden tot het beroepsgeheim. Deze gegevens worden niet uitgeleend, niet verhuurd en niet verstrekt aan derden. U kan steeds op eenvoudig verzoek aan fakkeltjesvzw@demens.nu. deze gegevens opvragen, wijzigen of laten wissen.

Wij kaderen dit alles binnen ons privacybeleid.

Vzw en info

De Fakkeltjes zijn al vele decennia een vaste waarde voor de leerlingen die in het lager onderwijs de lessen niet-confessionele zedenleer volgen. De vzw

Geschiedenis

De eerste Fakkeltjeskrant verscheen op 1 september 1980. Jarenlang werden de magazines gemaakt door de Humanistische Jongeren (Hujo). In 2009 werd er een vzw opgericht die nu instaat voor het creëren en uitgeven van de Fakkeltjes. Sinds 2012 is Fakkeltjes vzw een lidvereniging van deMens.nu, de koepelorganisatie van de vrijzinnig-humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Fakkeltjes vzw is de laatste jaren meer gaan inzetten op samenwerking met andere vrijzinnig-humanistische organisaties zoals met het organiseren van journalistieke workshops i.s.m. Hujo en het oprichten van de portaalsite NCZ. Ook bouwt ze aan een digitale ruimte voor leerlingen niet-confessionele zedenleer uit het lager onderwijs (digitale planeet).

Extra info

Ondernemingsnummer: 0824.173.465
Rekeningnummer: Nagelmackers BE71 132-5244139-69

Ondersteunend comité

Laurent Blonden (V.U.), Annie Hermans, Ann Bogaerts, Filip Debrabandere, Inge Vrijdags, Marlene Stevens, Martine Konings, Erik Hurts, Tamara Festraets, Ingrid Soetewey, Christel Birchen en Anke Hurts.

Vrijwilligerskern & redactie

Ally Steven Severi, Britt Raes, Christel Birchen, Lieve Meiresonne, Mira Roos, Myriam Kalaï, Nicole Ledegen, Ny Wille, Sarah Rathé, Steven Gryspeerdt, Karel Van Campenhout en Eveline Van der Vinne.

Hoofdredactie

Bert Goossens

Illustrator

Floris De Smedt
(Miel en Mus, Astrobende, Max en Maggie, Kapitein Ansjovis, Krijttijdperk ...)
www.mrfart.be

Lay-out

Wim Pauwels
www.silkentofu.org

Druk

N.V. Verbeke
Lijnmolenstraat 34-36
9040 Gent
www.drukkerijverbeke.be

Verzendatelier

Mirto vzw
Industriepark-Drongen 21
9031 Drongen
www.mirto.be